Cast Ajanslarına Başvuruda Bulunma ve Sonraki Süreç

Oyuncu olmak isteyen hemen hemen herkesin yolu cast ajanslarına düşmektedir. Kişilere iş imkânı sunan bu ajanslara başvuru ise günümüzde epeyce kolay bir hale getirilmiştir.

Teknoloji ve internetin iş hayatına girmesi sonrasında cast ajansları kendilerine ait internet sayfaları oluşturmuştur. Bu sayfalarda ajansların politikalarından meslek tanıtımlarına kadar pek çok bölüm bulunmaktadır. Ayrıca bir bölüm de oyunculuk başvurularına ayrılmıştır. Oyunculuk hayali kuran bireyler sitelerin başvuru kısmından bu hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atabilirler.

    Cast ajans  başvuruda bulunmak için aranılan tek şart kişinin on sekiz yaşını doldurmuş olmasıdır. Diğer durumalar için gerekli başvuru izinleri alınmış olmalı ya da başvuru veli ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Bireyler başvuru için ajansların istedikleri bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmuş olmalıdır. Bu bilgiler iletişim bilgilerinden, fiziki özelliklere kadar birçok sorudan oluşmaktadır. Ayrıca cast ajans başvuruların en önemli kısmı ajansa gönderilen fotoğraftır. Oyuncu adayları bu fotoğrafları en iyi fotoğrafları arasından seçmeye çalışmamalıdır. Çünkü oyunculukta yüz güzelliği önemli olsa bile mimikler güzelliğin önüne geçmektedir. Bu yüzden oyuncu adayları ajanslara değişik açılardan ve farlı yüz mimikleri içeren en az üç fotoğraflarını iletmek zorundadır. Fotoğrafların son zamanlarda çekilmiş olmaları da önemlidir. Ayrıca tüm uyarılara rağmen velilerinden habersiz biçimde ajanslara başvurularda bulunan kişiler oyuncu olarak seçilseler dahi durum ortaya çıktığında ajansla olan bağlantıları koparılmaktadır.

Eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılan başvurudan sonra oyuncu adayının yapacağı tek işlem değerlendirilmeyi beklemektir. Değerlendirmeden olumlu bir sonuç alan kişiler gerekli görüşmenin sağlanması için belirlenen bir yerde mülakata çağrılmaktadır. Bu mülakatlarda oyuncu adayının ajanstan, ajansın da adaydan istedikleri konuşulmaktadır. Anlaşma sağlandığı durumlarda ise oyuncu adayı ajansın bünyesine katılmış olmaktadır. Bir ajansın bünyesine kayıt olmayı başarmış olan aday, kendisine uygun rolleri bekleyecektir. Bu süreçte ise çeşitli kurslarla ya da eğitimlerle mesleki olarak daha ileri gitmesi kendi elinde olan bir seçenektir. Yeteneğinin üzerine kattığı her farklı eğilim oyuncu adayının rakiplerinden sıyrılarak yeni bir boyuta adım atmasını sağlayacak olan basamaklardır.