Cast Ajansların Verdiği Eğitim Çeşitleri

Konservatuarlar normal yazılı sınav yerine yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okullardır. Konservatuar okumak, okulu bitirdikten sonra iş bulamama korkusu nedeniyle çok fazla insanın tercih ettiği okullar değildir. Konservatuar okullarında birbirinden farklı bölümler okutulmaktadır. Bunlar; müzik, sahne sanatları, tiyatro, opera ve konser şarkıcılığı gibi bölümlerdir. Ayrıca bu bölümler de üniversiteden üniversiteye farklılıklar göstermektedir. Aynı zamanda öğrenci adayları her bölüm için farklı yetenek sınavına tâbi tutulur. Öğrenci adaylarının bir konuda biraz yetenekli olmaları seçilmeleri için yeterli olacaktır.

Konservatuar alanında daha çok iş imkânı olan bölümlerden biri de şüphesiz sahne sanatlarıdır. Bunun nedeni dizi ve film sektörünün yoğun bir şekilde ilerlemesi ve bundan dolayı ortaya çıkan oyuncu ihtiyacıdır.  Sahne sanatları okuyan biri daha sonra birçok sektörde iş bulabilir. Oyuncu olmak için konservatuarlarda eğitim alınacağı gibi bazı cast ajanslarının da yetenekli buldukları insanlara eğitim vermektedirler. Cast ajansların eğitim verdikleri herkes tarafından bilinmemektedir. Bunun nedeni oyunculuk eğitimi veren cast ajansların sayısının oldukça az olmasıdır. Cast ajansların verdikleri eğitimler farklı gruplara ayrılmaktadır.

Cast ajansların amaçları doğrultusunda en fazla eğitim verilen alan oyunculuk eğitimidir. Oyunculuk eğitimi dersleri konuşma, sesi doğru kullanma, doğru ve etkili rol yapma gibi derslerdir. Verilen derslerinin ardından kişi oyunculuk mesleği alanında belli bir yeterliliğe ulaşacaktır. Aynı zamanda cast ajanslar oyunculuk eğitimi verdikleri kişilere daha sonraları iş imkânı da sağlamaktadırlar. Bunun dışında cast ajanslarda tiyatro eğitimleri de verilmektedir. Tiyatro derslerinde şan eğitimi, beden dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanma, diksiyon ve yaratıcı drama gibi dersler gösterilmektedir. Cast ajanslarında aynı zamanda sunuculuk ve spikerlik alanında da dersler verilmektedir. Sunuculuk derslerine değinecek olursak, doğru tonlama ve vurgu eğitimi, Türkiye Türkçesiyle konuşma kuralları, röportaj teknikleri gibi birbirinden farklı birçok ders bulunmaktadır. Spikerlik de kendi arasında farklı alanlara ayrılmaktadır. Örnek verecek olursak; spor spikerliği, haber spikerliği gibi. Oyunculuk, tiyatro ve spikerlik alanında farklı dersler olduğu gibi ortak dersler de vardır. Konuşma, diksiyon ve sesi doğru bir şekilde kullanmak bu üç meslekte de ihtiyaç duyulan önemli özelliklerdir. Cast ajansları eğitim verdikleri bu kişileri daha sonra kendi bünyesi altında farklı yapımcılara yönlendirirler.

Kaynak: http://www.castajansbasvuru.net/reklam-ajanslarinin-televizyon-dunyasina-katkilari/